Bảng size đồ bộ Thành Duyên

Các sản phẩm của Thành Duyên có từ 43kg - 85kg, được ký hiệu từ Size 1 - 8. 

Size 1, 7, 8 là size được đặt may theo yêu cầu.

Các size 2- 6 là size thông dụng luôn có sẵn.

 

 

Đăng kí nhận tin